Văn bản PL về Thuế

Văn bản pháp luật

tb PHHD

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017

06/05/2017 Admin

Ngày 27/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày […]

Thông tư 20/2017/TT-BTC ngày 06/03/2017

27/04/2017 Admin

Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông […]

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !