Văn bản PL về Thuế TNCN

Văn bản pháp luật

tnhap

Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016

05/04/2017 Admin

Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật […]

thueTNCN

Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

05/04/2017 Admin

Ngày 21/11/2007, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) – Luật số 04/2007/QH12 quy định về đối […]

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !