25/07/2017

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

luat ho tro doanh nghiep nho va vua

Ở Việt Nam, Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm vị trí hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, chiếm hơn 97% doanh nghiệp đăng ký thành lập, giải quyết lượng lớn việc làm cho người lao động,…

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 trên nguyên tắc chính là hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, không vi phạm điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu thông qua việc tạo cơ chế chính sách, điều kiện thuận lợi để các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt, Luật thiết lập đồng bộ các chính sách về hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo khung pháp lý để khuyến khích, huy động các nguồn lực từ khu vực tư nhân, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ khối Doanh nghiệp này.

Luật gồm 4 chương với 35 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tiêu chí xác định Doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nguyên tắc hỗ trợ, nguồn vốn hỗ trợ và các hành vi bị nghiêm cấm trong hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối tượng áp dụng là các Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 4 của Luật.

3 tiêu chí để xác định Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật là số lao động, doanh thu, nguồn vốn. Trong đó, số lao động tham gia BHXH (không quá 200 người) là tiêu chí bắt buộc, được kết hợp với một trong hai tiêu chí là tổng nguồn vốn (không quá 100 tỷ đồng) hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề (không quá 300 tỷ đồng).

Về nội dung hỗ trợ, Luật quy định 7 nội dung hỗ trợ chung (hỗ trợ tiếp cận tín dụng, bảo lãnh tín dụng; hỗ trợ về thuế, kế toán,…) dành cho 3 nhóm Doanh nghiệp nhỏ và vừa trọng trọng tâm, gồm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị,… nhằm phát triển mạnh mẽ khối Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Download văn bản Luật Tại đây.

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !