12/12/2017

Tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2018

Tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2018

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng. Nghị định được ban hành ngày 07/12/2017, thay thế cho Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc ở doanh nghiệp, từ ngày 01/01/2018 cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000-230.000 đồng mỗi tháng.

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018 được áp dụng như sau:Nghị định 141-2017-NĐ-CP ngày 07-12-2017

Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018. Các quy định tại Nghị định được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Download toàn văn Nghị định Tại đây.

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !