06/05/2017

Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017

Ngày 27/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015.

Thông tư bao gồm một số sửa đổi, bổ sung về hóa đơn như sau:

Tạo hóa đơn tự in:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (trước đây là 05 ngày làm việc).

+ Sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in.

– Tạo hóa đơn đặt in:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp (quy định cũ là 05 ngày làm việc).

+ Sau 02 ngày làm việc cơ quản quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in.

– Thông báo phát hành hóa đơn:tb PHHD+ Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan quản lý thuế chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn (trước đây là 05 ngày trước khi sử dụng hóa đơn và trong khoản thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành).

+ Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Trước đây, tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014:

“Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.”

+ Khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới. (quy định cũ là 03 ngày làm việc).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017.

Tham khảo toàn văn Thông tư Tại đây.

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !