Tin FATA

12/12/2019

Tóm tắt các công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2019 đến tháng 03/2020

Tóm tắt các công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2019 đến tháng 03/2020

Tóm tắt các công việc kế toán cần làm từ tháng 12-2017 đến tháng 03-2018

 1/ Trong tháng 12/2019:

– Chậm nhất 31/12/2019 nộp lại TỜ KHAI MÔN BÀI, nếu trong năm 2019 có phát sinh làm thay đổi bậc môn bài.

– Rà soát lại sổ sách, chứng từ, cân đối doanh thu, chi phí, chuẩn bị cho BCTC năm 2019. Thời gian tháng 12 này cực kỳ quan trọng trong việc bổ sung các chứng từ thiếu cho cả năm.

Tại ngày 31/12/2019:

+ Thực hiện việc kiểm kê tài sản cuối năm 2019 bao gồm NVL, hàng hóa, CCDC, TSCĐ,…

+ Thực hiện chốt và đối chiếu các khoản công nợ cuối năm 2019, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả,…

2/ Trong tháng 01/2020:

– Chậm nhất ngày 30/01/2020: nộp TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI cho năm 2020. Mức nộp lệ phí môn bài thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016:

bac mon bai– Chậm nhất ngày 20/01/2020: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo THÁNG (cho tháng 12/2019): thuế GTGT tháng 12/2019, thuế TNCN tháng 12/2019, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).

– Chậm nhất ngày 30/01/2020: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo QUÝ (cho quý 04/2019): thuế GTGT quý 4/2019, thuế TNCN quý 4/2019, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2019 và các tờ khai theo quý khác (nếu có). Riêng thuế TNDN chỉ nộp TIỀN THUẾ mà ko phải nộp tờ khai.

– Chậm nhất ngày 30/01/2020: Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của năm 2019 (Ít nhất 80% chi phí thuế TNDN của năm 2019).

3/ Trong tháng 02/2020:

– Chậm nhất ngày 20/02/2020: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo THÁNG (cho tháng 01/2020): thuế GTGT tháng 01/2020, thuế TNCN tháng 01/2020, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2020 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).

4/ Trong tháng 03/2020:

– Chậm nhất trước 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN: cơ quan chi trả hoàn tất hồ sơ đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân.

– Chậm nhất 30/03/2020: NỘP BCTC năm 2019 cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Chậm nhất 30/03/2020: nộp tờ khai QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN + TNCN 2019 và các tờ khai QT năm 2019 khác (nếu có). Nộp bổ sung tiền thuế TNDN + TNCN nếu quyết toán có chênh lệch so với tạm tính quý.

Tùy thuộc vào đặc điểm, loại hình kinh doanh của doanh nghiệp có thể phát sinh một số loại thuế khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Bản quyền bài viết thuộc về ketoanfata.com)

Bài viết liên quan
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay
error: Nội dung được bảo vệ !